Osoby kontaktowe

Polish European Media Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 41
61-626 Poznań

tel. +48 61 82 78 900
fax +48 61 82 78 905

Dorota Sawala
e-mail: dorota.sawalaspam@spam.comspam@spam.compem.biz.pl

Informacja o prawach autorskich

Zezwala się na wykorzystywanie udostępnionych tu tekstów prasowych, zdjęć oraz elementów graficznych wyłącznie do celów redakcyjnych i naukowych. Zdjęcia oraz elementy graficzne zamieszczone w publikacjach prasowych i internetowych należy opatrzyć dopiskiem "Ilustracja: Hörmann KG".