Gramy w zielone Hörmann

Zrównoważony rozwój i innowacyjność

Gramy w zielone

Środowisko

Firma Hörmann jest świadoma odpowiedzialności za środowisko i przyszłość

Jako przedsiębiorstwo rodzinne firma Hörmann jest od zawsze świadoma swojej odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń - odpowiedzialności za pracowników, produkty marki Hörmann, zasoby naturalne i środowisko. Dziś jesteśmy świadomi bardziej niż kiedykolwiek.

Dbałość o zasoby i poprawa ochrony klimatu...

Dbałość o zasoby i ochrona klimatu

...wiele drobnych działań z myślą o wielkim celu

Ochrona klimatu rozpoczyna się w firmie Hörmann od drobiazgów. Tylko poprzez weryfikację naszych codziennych działań znajdziemy elementy, które można usprawnić, aby oszczędzić więcej energii i jeszcze świadomiej obchodzić się z dostępnymi surowcami. To stałe zobowiązanie wobec naszego środowiska objawia się w takich działaniach, jak korzystanie z ekologicznego papieru, ekologicznych przesyłek pocztowych nie wpływających na zwiększenie emisji CO2, czy recyclingu opakowań.

Innowacyjna technologia, inteligentne systemy...

...ochrona klimatu odczuwalna przez 365 dni w roku

Stosując w wielu zakładach firmy Hörmann innowacyjne elektrociepłownie kogeneracyjne i inteligentne systemy zarządzania, inwestujemy w czystą przyszłość. Dzięki takim działaniom wyraźnie spada emisja CO2 i w takim samym stopniu rośnie ekologiczna świadomość wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Innowacyjna technologia Hörmann

Z myślą o środowisku...

Z myślą o środowisku...

...ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ponad 16000 ton rocznie

Firma Hörmann obniża emisję CO2 o ok. 16000 ton rocznie, między innymi poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie zakłady firmy Hörmann mają być w przyszłości podłączane do elektrowni wiatrowych wszędzie, gdzie istnieją takie możliwości techniczne. Dzięki temu w trwały sposób zmniejszamy ilość emitowanego dwutlenku węgla i zamierzamy konsekwentnie podążać tą drogą.

Zrównoważona produkcja stolarki budowlanej

Firma Hörmann wciąż udoskonala swoje produkty, procesy produkcyjne oraz całość organizacji. Ta zasada dotyczy w równej mierze zarówno jakości, wydajności energetycznej, środowiska i ochrony zdrowia, jak i bezpieczeństwa pracy. Wszyscy pracownicy firmy Hörmann wnoszą swój wkład w zintegrowane zarządzanie jakością, energią, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy zgodnie z DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 i BS OHSAS 18001. Płaska struktura hierarchiczna oraz otwarta i pełna zaufania komunikacja wspierają sprawdzone systemy zarządzania.

Zrównoważona produkcja

Ekologiczne produkty z myślą o zrównoważonych projektach

Ekologiczne produkty z myślą o zrównoważonych projektach

Od pozyskania surowców poprzez produkcję aż po logistykę transportu – myślenie o środowisku i ochrona zasobów naturalnych towarzyszą nam na każdym etapie prowadzonej działalności.
Już dziś Hörmann produkuje ekologicznie. Certyfikowana stolarka budowlana
(np. drzwi wielofunkcyjne) powstaje z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i jest wykorzystywana w innowacyjnych projektach budowlanych. Doskonałym przykładem uwzględnienia tych zasad w realizowanych inwestycjach są budynki firmy Unilever i redakcji gazety "Der Spiegel" w portowej dzielnicy Hamburga.
Produkty oznaczone logo Hörmann wykorzystywane są również w projektach mających na celu ochronę klimatu. Dotyczy to na przykład drzwi stalowych firmy Hörmann stosowanych w turbinach wiatrowych.