Drzwi obiektowe ze stali Hörmann

Drzwi obiektowe ze stali

Drzwi obiektowe ze stali, jak drzwi przeciwpożarowe HPL 30 OD oraz HPL 60 OD stosowane wewnątrz pomieszczeń, podlegają ocenie zgodności z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej (KOT) i są oznakowywane znakiem budowlanym B. 

Przeciwpożarowe drzwi obiektowe ze stali firmy Hörmann stosowane na zewnątrz spełniają wymagania zharmonizowanych norm EN 16034 oraz EN 14351-1. Wówczas wyrób oznakowywany jest znakiem CE.

Drzwi obiektowe ze stali firmy Hörmann

W skrócie

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

Pożar i powstający dym stanowią poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. Tym większe znaczenie ma wyposażenie budynków w bezpieczne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne. Użytkownicy mogą polegać na niezawodności atestowanych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych firmy Hörmann.

Drzwi dźwiękoszczelne

Drzwi dźwiękoszczelne

Hałas obniża zdolność koncentracji, a także może powodować stres i przewlekłe choroby. Dlatego ważne jest jak najlepsze jego tłumienie w miejscach, gdzie dochodzi do jego powstania. Drzwi dźwiękoszczelne Hörmann znacznie wpływają na ograniczenie hałasu, ponieważ ich wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosi nawet 61 dB.

Drzwi przeciwwłamaniowe

Drzwi przeciwwłamaniowe

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Drzwi firmy Hörmann o zwiększonej odporności na włamanie spełniają wymagania normy PN-EN 1627. Wraz z odpowiednim wyposażeniem (zamek przeciwpaniczny, okucia osłonowe oraz dźwignie przeciwpaniczne) mogą pełnić również funkcję ewakuacyjną spełniając wymagania normy PN-EN 1125.

Drzwi wielofunkcyjne

Drzwi wielofunkcyjne

Do magazynów i biur, wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyposażeniem specjalnym lub bez – bogata oferta drzwi wielofunkcyjnych Hörmann spełnia najbardziej różnorodne oczekiwania.

Prospekty
Filmy

Drzwi wielofunkcyjne OD. Zoptymalizowana standardowa ościeżnica kątowa