Logo Hörmann

Deklaracja Właściwości Użytkowych wg rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych

Prosimy o wprowadzenie numeru DoP widniejącego na tabliczce znamionowej bramy (bez odporności ogniowej) / drzwi zewnętrznych, aby pobrać odpis dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych w formacie PDF dla produktów spełniających wymagania zharmonizowanych norm europejskich: PN-EN 13241-1 (bramy bez odporności ogniowej) oraz PN-EN 14351-1 (drzwi zewnętrzne).