Program dla architektów - FAQ

Niektóre części programu dla architektów znajdują się poza ekranem lub są niewidoczne

Przyczyna i rozwiązanie 1
Wymagana rozdzielczość ekranu dla programu od wersji V 8.0 wynosi minimum 1280 x 1024 (co odpowiada dawnemu formatowi ekranu 4:3) lub wyższa. W przypadku niższych rozdzielczości nie można zagwarantować możliwości korzystania z programu z powodu niedostępnych przycisków nawigacyjnych.

Przyczyna i rozwiązanie 2
Jeżeli zmieniono wielkość tekstu na ekranie, może to oczywiście spowodować ucięcie niektórych elementów okna programu.

Po kliknięciu pulpitu prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu polecenia Rozdzielczość ekranu wyświetli się następujące okno:

 

Po kliknięciu opcji zaznaczonej czerwoną ramką otworzy się okno dialogowe, w którym można powiększyć elementy ekranu.
W przypadku wybrania wartości innej niż 100 % rozdzielczość ekranu ponownie się zmniejszy.

Ten komunikat o błędzie pojawia się, jeżeli pobieranie nie zostało całkiem ukończone.

Przyczyna i rozwiązanie
Plik instalacyjny nie został poprawnie skopiowany. Należy ponownie pobrać plik.