Gramy w zielone
Strona startowa >  Gramy w zielone

Hörmann ma świadomość odpowiedzialności za środowisko i przyszłość

Jako przedsiębiorstwo rodzinne firma Hörmann jest od zawsze świadoma swojej odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń. Odpowiedzialności za pracowników, produkty marki Hörmann, za zasoby naturalne.


Zrównoważona produkcja stolarki budowlanej

Zrównoważona produkcja stolarki budowlanej

Firma Hörmann wciąż udoskonala swoje produkty, procesy produkcyjne oraz całość organizacji. Ta zasada dotyczy w równej mierze jakości, wydajności energetycznej, środowiska i ochrony zdrowia, jak i bezpieczeństwa pracy. Wszyscy pracownicy firmy Hörmann wnoszą swój wkład w zintegrowane zarządzanie jakością, energią, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy zgodnie z DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 i BS OHSAS 18001. Płaska struktura hierarchiczna oraz otwarta i pełna zaufania komunikacja wspierają sprawdzone systemy zarządzania.


Z myślą o środowisku - mniejsze emisja CO² o ponad 16000 ton rocznie

Z myślą o środowisku - mniejsze emisja CO₂ o ponad 16000 ton rocznie

Hörmann obniża roczną emisję CO2 o ok. 16000 ton, np. poprzez zakup energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie w przyszłości – wszędzie, gdzie okaże się to możliwe – zakłady produkcyjne firmy Hörmann będą podłączane bezpośrednio do miejscowych elektrowni wiatrowych. Dzięki temu w znaczący i trwały sposób zmniejszamy ilość emitowanego dwutlenku węgla, konsekwentnie realizując założone cele.


Innowacyjna technologia, inteligentne systemy - ochrona klimatu odczuwalna przez 365 dni w roku

Innowacyjna technologia, inteligentne systemy - ochrona klimatu odczuwalna przez 365 dni w roku

Stosując w wielu zakładach firmy Hörmann innowacyjne elektrociepłownie kogeneracyjne i inteligentne systemy zarządzania, inwestujemy w czystą przyszłość. Dzięki takim działaniom wyraźnie spada emisja CO2 i w takim samym stopniu rośnie ekologiczna świadomość wszystkich zaangażowanych podmiotów.


Dbałość o zasoby i poprawa ochrony klimatu - wiele drobnych działań z myślą o wielkim celu

Dbałość o zasoby i poprawa ochrony klimatu - wiele drobnych działań z myślą o wielkim celu

Ochrona klimatu rozpoczyna się w firmie Hörmann  od drobiazgów. Tylko poprzez weryfikację naszych codziennych działań znajdziemy elementy, które można usprawnić, aby oszczędzić więcej energii i jeszcze świadomiej obchodzić się z dostępnymi surowcami.  To stałe zobowiązanie wobec naszego środowiska objawia się w takich działaniach, jak korzystanie z ekologicznego papieru, ekologicznych przesyłek pocztowych czy recyclingu opakowań.


Ekologiczne produkty z myślą o zrównoważonych projektach

Ekologiczne produkty z myślą o zrównoważonych projektach

Od pozyskania surowców poprzez produkcję aż po logistykę transportu – myślenie o środowisku i ochrona zasobów naturalnych towarzyszą nam na każdym etapie prowadzonej działalności.

Już dziś Hörmann produkuje ekologicznie. Certyfikowana stolarka budowlana (np. drzwi wielofunkcyjne) powstaje z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i jest wykorzystywana w innowacyjnych projektach budowlanych. Doskonałym przykładem uwzględnienia tych zasad w realizowanych inwestycjach są budynki firmy Unilever i redakcji Spiegla w portowej dzielnicy Hamburga.

Produkty oznaczone logo Hörmann wykorzystywane są również  w projektach bezpośrednio związanych z ochroną klimatu. Dotyczy to np. drzwi stalowych firmy Hörmann stosowanych w elektrowniach wiatrowych.